بلیط تهران ارزان_fgdx jivhk fgdx jivhk lain

 


بلیط تهران

همانطور که می دانید قیمت بلیط هواپیما در یک مسیر خاص، تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون نوع کلاس پروازی، شرکت هوایی ارائه دهنده بلیط و... می باشد. از این رو برای خرید بلیط ارزان تهران بهتر است هنگام جستجو، بلیط ها را در شرایط یکسان با هم مقایسه نمایید نه اینکه از ابتدا به دنبال ارزانترین بلیط تهران باشید!
فراموش نکنید ارزانترین بلیط تهران لزوماً و همیشه مناسبترین بلیط هواپیما برای سفر شما نیست. پس حتماً تمامی امکانات و شرایط پروازی را در نظر بگیرید و سپس با توجه به بودجه و سلیقه خود، یک بلیط ارزان هواپیما تهران را رزرو و خریداری نمایید.

بلیط تهران ارزان


Fgdx jivhk ;da

Jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgdx jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgdx
Fgdx jivhk ;da fgdx jivhk advhc fgdx jivhk gpzi hovd
Fgdx jivhk ;da fgdx jivhk lain fgdx jivhk gpzi Hovd fgdx jivhk I,hdlh fijvdlkr dlj fgdx I,hdlh jivhk


Fgdx jivhk ]hvjv ‘

Fgdx jivhk sdsjld fgdx jivhk hvchk ffgdx jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgx jivhk
Jivhk fgdx ]hvjv
Fgdx jivhk sdsjld fgdx jivhk hvchk I,hdlh fgdx jivhk hvchk jvdk rdlj fgdx jivhk fgdx jivhk ;da fgdx jivhk advhc fgdx jivhk ldain fgdx jivhk I,hdlh fgdx jivhk hvchk fgdx jivhk hvchk jvdk rdlj fgdx jivhk gpzi Hovd fgdx jivhk
]hvjv ltj
Fgdx I,hdlh jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx ]hvjv jivhk
Fgdx sdsjld jivhk fgdx jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx jivhk fgdx ]hvjv jivhk jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgdx sdsjld jivhk fgdx v,hc jivhk fgdx I,hdlh lain jivhk fgdx ]hvjv advhc jivhk fgdx ]hvjv ;da jivhk fgdx ]hvjv hvhck
Fgdx jihvhk advhc
Fgdx jivhk hi,hc
Fgdx jivhk lain
Fgdx jivhk advhc
Fgdx jivhk
Fgdx jivhk
Fgdx jivhk gpzi Hovd
Fgdx jivhk ]hvjv
Fgdx jivhk
Fgdx jivhk hvchk rdlj
Jivhk fgdx ]hvjv
Jivhk fgdx I,hdlh jivhk fgdx ]hvjv hvchk

 

خرید اینترنتی بلیط تهران

پیشرفت روز افزون سامانه های ارائه دهنده بلیط هواپیما، قطار و خدمات سفر در سالهای اخیر موجب شده است تا خرید آنلاین بلیط تهران در هر موقعیت زمانی و مکانی به کاربران فروشگاههای اینترنتی پیشنهاد گردد. از مزیتهای خرید اینترنتی بلیط تهران که بیش از هر چیز دیگری سبب رضایت و آرامش خاطر مسافران در سفرهای داخلی شده است می توان به سادگی، سرعت، صرفه جویی در هزینه و انجام خرید بدون محدودیت زمانی اشاره کرد.
شایان ذکر است خرید اینترنتی بلیط قطار هواپیما تهران در تهران بلیط، تنها با در اختیار داشتن یک آدرس پست الکترونیکی، یک کارت بانکی عضو شتاب و رمز دوم آن و مشخصات فردی میسر است و کاربر برای خرید انلاین بلیط تهران، ملزم به ثبت نام در سایت نمی باشد.

 

Fgdx I,hdlh

ovdn fgdx i,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh

fgdx i,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh jivhk lain fgdx I,hdlh jivhk ;da fgdx I,hdlh jivhk advhc fgdx I,hdlh jivhk hi,hc fgdx I,hdlh hi,hc fgdx I,hdlh lain fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh jfvdc fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh hvchk rdlj fgdx I,hdlh ]h]hvjv fgdx I,hdh hvchk fgdx I,hdlh  fgdx I,hdlh ugd fhfh fgdx I,hdlh stv ld fgdx I,hdlh hgd ‘aj fgdx I,hdlh lgd ]hvjv fgdx I,hdlh jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx I,hdlh hi,hcfi lain fgdx I,hdlh hi,hc fi jivhk fgdx I,hdlh fnvuhfs fgdx I,hdlh f,aiv fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh vaj fgdx I,hdlh vhlsv fgd xi,hdlh hvhck rdlhj fgdx I,hdlh ]hvjv hvchk fgdx jivhk fgdx jivhk hvchk fgijvdk rdlj fgdx I,hdlh fgdx hvhck I,hdlh fgdx I,hdlh jfvdc gfdx I,hdlh hsjhkf,g fgdx I,hdlh jv;di fgd xi,hdlh advhc fi jv;si fgdx I,hdlh  nfd fgdx I,hdlh lsrx av;j I,hdlhdd lhihk fgdx I,hdlh lhihk fgdx I,hdlh jivhk lhihk fgdx I,hdlh advhc lhihk fgdx I,hdlh ohv[ s lhihk fgdx lhihk fgdx I,hdlh hdvhk hdv fgdx I,hdlh ch’vs fgdx I,hdlh ;da hdv

 

Fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh jivhk lain fgdx I,hdlh jivhk ;da fgdx I,hdlh jivhk advhc fgdx I,hdlh jivhk hi,hc fgdx I,hdlh hi,hc fgdx I,hdlh lain fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh jfvdc fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh hvchk rdlj fgdx I,hdlh ]h]hvjv fgdx I,hdh hvchk fgdx I,hdlh  fgdx I,hdlh ugd fhfh fgdx I,hdlh stv ld fgdx I,hdlh hgd ‘aj fgdx I,hdlh lgd ]hvjv fgdx I,hdlh jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx I,hdlh hi,hcfi lain fgdx I,hdlh hi,hc fi jivhk fgdx I,hdlh fnvuhfs fgdx I,hdlh f,aiv fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh vaj fgdx I,hdlh vhlsv fgd xi,hdlh hvhck rdlhj fgdx I,hdlh ]hvjv hvchk fgdx jivhk fgdx jivhk hvchk fgijvdk rdlj fgdx I,hdlh fgdx hvhck I,hdlh fgdx I,hdlh jfvdc gfdx I,hdlh hsjhkf,g fgdx I,hdlh jv;di fgd xi,hdlh advhc fi jv;si fgdx I,hdlh  nfd fgdx I,hdlh lsrx av;j I,hdlhdd lhihk fgdx I,hdlh lhihk fgdx I,hdlh jivhk lhihk fgdx I,hdlh advhc lhihk fgdx I,hdlh ohv[ s lhihk fgdx lhihk fgdx I,hdlh hdvhk hdv fgdx I,hdlh ch’vs fgdx I,hdlh ;da hdv

 Fgdx I,hdlh fdcks ;ghs fgdx I,hdlh

 

fgdx i,hdlh jivhk

Fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh jivhk lain fgdx I,hdlh jivhk ;da fgdx I,hdlh jivhk advhc fgdx I,hdlh jivhk hi,hc fgdx I,hdlh hi,hc fgdx I,hdlh lain fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh jfvdc fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh hvchk rdlj fgdx I,hdlh ]h]hvjv fgdx I,hdh hvchk fgdx I,hdlh  fgdx I,hdlh ugd fhfh fgdx I,hdlh stv ld fgdx I,hdlh hgd ‘aj fgdx I,hdlh lgd ]hvjv fgdx I,hdlh jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx I,hdlh hi,hcfi lain fgdx I,hdlh hi,hc fi jivhk fgdx I,hdlh fnvuhfs fgdx I,hdlh f,aiv fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh vaj fgdx I,hdlh vhlsv fgd xi,hdlh hvhck rdlhj fgdx I,hdlh ]hvjv hvchk fgdx jivhk fgdx jivhk hvchk fgijvdk rdlj fgdx I,hdlh fgdx hvhck I,hdlh fgdx I,hdlh jfvdc gfdx I,hdlh hsjhkf,g fgdx I,hdlh jv;di fgd xi,hdlh advhc fi jv;si fgdx I,hdlh  nfd fgdx I,hdlh lsrx av;j I,hdlhdd lhihk fgdx I,hdlh lhihk fgdx I,hdlh jivhk lhihk fgdx I,hdlh advhc lhihk fgdx I,hdlh ohv[ s lhihk fgdx lhihk fgdx I,hdlh hdvhk hdv fgdx I,hdlh ch’vs fgdx I,hdlh ;da hdv

 Fgdx I,hdlh fdcks ;ghs fgdx I,hdlh

 

fgdx i,hdlh ;da

Fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh jivhk lain fgdx I,hdlh jivhk ;da fgdx I,hdlh jivhk advhc fgdx I,hdlh jivhk hi,hc fgdx I,hdlh hi,hc fgdx I,hdlh lain fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh jfvdc fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh hvchk rdlj fgdx I,hdlh ]h]hvjv fgdx I,hdh hvchk fgdx I,hdlh  fgdx I,hdlh ugd fhfh fgdx I,hdlh stv ld fgdx I,hdlh hgd ‘aj fgdx I,hdlh lgd ]hvjv fgdx I,hdlh jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx I,hdlh hi,hcfi lain fgdx I,hdlh hi,hc fi jivhk fgdx I,hdlh fnvuhfs fgdx I,hdlh f,aiv fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh vaj fgdx I,hdlh vhlsv fgd xi,hdlh hvhck rdlhj fgdx I,hdlh ]hvjv hvchk fgdx jivhk fgdx jivhk hvchk fgijvdk rdlj fgdx I,hdlh fgdx hvhck I,hdlh fgdx I,hdlh jfvdc gfdx I,hdlh hsjhkf,g fgdx I,hdlh jv;di fgd xi,hdlh advhc fi jv;si fgdx I,hdlh  nfd fgdx I,hdlh lsrx av;j I,hdlhdd lhihk fgdx I,hdlh lhihk fgdx I,hdlh jivhk lhihk fgdx I,hdlh advhc lhihk fgdx I,hdlh ohv[ s lhihk fgdx lhihk fgdx I,hdlh hdvhk hdv fgdx I,hdlh ch’vs fgdx I,hdlh ;da hdv

 Fgdx I,hdlh fdcks ;ghs fgdx I,hdlh

 

fgdx i,hdlh lain

Fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh jivhk lain fgdx I,hdlh jivhk ;da fgdx I,hdlh jivhk advhc fgdx I,hdlh jivhk hi,hc fgdx I,hdlh hi,hc fgdx I,hdlh lain fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh jfvdc fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh hvchk rdlj fgdx I,hdlh ]h]hvjv fgdx I,hdh hvchk fgdx I,hdlh  fgdx I,hdlh ugd fhfh fgdx I,hdlh stv ld fgdx I,hdlh hgd ‘aj fgdx I,hdlh lgd ]hvjv fgdx I,hdlh jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx I,hdlh hi,hcfi lain fgdx I,hdlh hi,hc fi jivhk fgdx I,hdlh fnvuhfs fgdx I,hdlh f,aiv fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh vaj fgdx I,hdlh vhlsv fgd xi,hdlh hvhck rdlhj fgdx I,hdlh ]hvjv hvchk fgdx jivhk fgdx jivhk hvchk fgijvdk rdlj fgdx I,hdlh fgdx hvhck I,hdlh fgdx I,hdlh jfvdc gfdx I,hdlh hsjhkf,g fgdx I,hdlh jv;di fgd xi,hdlh advhc fi jv;si fgdx I,hdlh  nfd fgdx I,hdlh lsrx av;j I,hdlhdd lhihk fgdx I,hdlh lhihk fgdx I,hdlh jivhk lhihk fgdx I,hdlh advhc lhihk fgdx I,hdlh ohv[ s lhihk fgdx lhihk fgdx I,hdlh hdvhk hdv fgdx I,hdlh ch’vs fgdx I,hdlh ;da hdv

 Fgdx I,hdlh fdcks ;ghs fgdx I,hdlh

 

Fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh jivhk lain fgdx I,hdlh jivhk ;da fgdx I,hdlh jivhk advhc fgdx I,hdlh jivhk hi,hc fgdx I,hdlh hi,hc fgdx I,hdlh lain fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh jfvdc fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh hvchk rdlj fgdx I,hdlh ]h]hvjv fgdx I,hdh hvchk fgdx I,hdlh  fgdx I,hdlh ugd fhfh fgdx I,hdlh stv ld fgdx I,hdlh hgd ‘aj fgdx I,hdlh lgd ]hvjv fgdx I,hdlh jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx I,hdlh hi,hcfi lain fgdx I,hdlh hi,hc fi jivhk fgdx I,hdlh fnvuhfs fgdx I,hdlh f,aiv fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh vaj fgdx I,hdlh vhlsv fgd xi,hdlh hvhck rdlhj fgdx I,hdlh ]hvjv hvchk fgdx jivhk fgdx jivhk hvchk fgijvdk rdlj fgdx I,hdlh fgdx hvhck I,hdlh fgdx I,hdlh jfvdc gfdx I,hdlh hsjhkf,g fgdx I,hdlh jv;di fgd xi,hdlh advhc fi jv;si fgdx I,hdlh  nfd fgdx I,hdlh lsrx av;j I,hdlhdd lhihk fgdx I,hdlh lhihk fgdx I,hdlh jivhk lhihk fgdx I,hdlh advhc lhihk fgdx I,hdlh ohv[ s lhihk fgdx lhihk fgdx I,hdlh hdvhk hdv fgdx I,hdlh ch’vs fgdx I,hdlh ;da hdv

 Fgdx I,hdlh fdcks ;ghs fgdx I,hdlh

 

fgdx i,hdlh advhc

Fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh

Ovdn fgdx I,hdlh jivhk lain fgdx I,hdlh jivhk ;da fgdx I,hdlh jivhk advhc fgdx I,hdlh jivhk hi,hc fgdx I,hdlh hi,hc fgdx I,hdlh lain fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh jfvdc fgdx I,hdlh ;da fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh hvchk rdlj fgdx I,hdlh ]h]hvjv fgdx I,hdh hvchk fgdx I,hdlh  fgdx I,hdlh ugd fhfh fgdx I,hdlh stv ld fgdx I,hdlh hgd ‘aj fgdx I,hdlh lgd ]hvjv fgdx I,hdlh jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx I,hdlh hi,hcfi lain fgdx I,hdlh hi,hc fi jivhk fgdx I,hdlh fnvuhfs fgdx I,hdlh f,aiv fgdx I,hdlh advhc fgdx I,hdlh vaj fgdx I,hdlh vhlsv fgd xi,hdlh hvhck rdlhj fgdx I,hdlh ]hvjv hvchk fgdx jivhk fgdx jivhk hvchk fgijvdk rdlj fgdx I,hdlh fgdx hvhck I,hdlh fgdx I,hdlh jfvdc gfdx I,hdlh hsjhkf,g fgdx I,hdlh jv;di fgd xi,hdlh advhc fi jv;si fgdx I,hdlh  nfd fgdx I,hdlh lsrx av;j I,hdlhdd lhihk fgdx I,hdlh lhihk fgdx I,hdlh jivhk lhihk fgdx I,hdlh advhc lhihk fgdx I,hdlh ohv[ s lhihk fgdx lhihk fgdx I,hdlh hdvhk hdv fgdx I,hdlh ch’vs fgdx I,hdlh ;da hdv

 Fgdx I,hdlh fdcks ;ghs fgdx I,hdlh

 

 jivhk fgdx

 

 

 Fgdx I,hdlh fdcks ;ghs fgdx I,hdlh

برای مشاهده نرخ بلیط هواپیما تهران و خرید بلیط تهران کیش، می توانید از فرم بالای همین صفحه استفاده نمایید. برای این کار تنها کافیست پس از انتخاب یکی از دو گزینه پرواز "یک طرفه" یا "دو طرفه"، مبدا و مقصد خود را تعیین نمایید. توجه داشته باشید که بلیط هواپیما مسیر درخواستی شما پس از تکمیل فیلدهای "تاریخ سفر" و "تعداد مسافران" در صفحه مربوطه به نمایش درمی آید. بدین ترتیب پس از جستجو می توانید نتایج به دست آمده را مقایسه و بلیط تهران کیش مورد نظر خود را رزرو و خریداری نمایید.

 

 

قیمت بلیط تهران کیش
بعد از خرید بلیط هواپیما تهران باید به کدام فرودگاه برویم؟

بهترین زمان برای خرید بلیط هواپیما تهران چه زمانی است؟

بلیط هواپیما تهران از جمله بلیط های پر فروش است و این مسیر پروازی تقریباً در تمام روزهای سال مسافر دارد. از این رو بهترین زمان خرید این بلیط می تواند با توجه به اهداف سفر (کاری، تفریحی و...) متفاوت باشد.

مدت زمان پرواز بلیط هواپیما تهران مشهد و تهران اهواز چقدر است؟

مدت زمان پرواز از مبدا تهران به شهر مقدس مشهد، 1 ساعت و نیم است و این زمان برای رسیدن به مقصد اهواز نیز برابر با 1 ساعت و 10 دقیقه می باشد.

بهترین راه دسترسی به فرودگاه مهرآباد پس از خرید بلیط هواپیما تهران، کدام مسیر است؟

از آنجایی که فاصله فرودگاه مهرآباد تا میدان آزادی حدوداً 3 کیلومتر است می توان گفت که این مسیر، بهترین راه دسترسی به این فرودگاه است. از این رو مسافرانی که می خواهند از میدان آزادی به فرودگاه مهرآباد بروند می توانند یکی از دو راه بزرگراه شهید لشگری یا میدان آزادی انتخاب نمایند. با انتخاب بزرگراه شهید ل

Ovdn fgdx jivhk fh hvchk jvdk rdlj
Fgdx jivhk ;da
Jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgdx jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgdx
Fgdx jivhk ;da fgdx jivhk advhc fgdx jivhk gpzi hovd
Fgdx jivhk ;da fgdx jivhk lain fgdx jivhk gpzi Hovd fgdx jivhk I,hdlh fijvdlkr dlj fgdx I,hdlh jivhk
Fgdx jivhk ]hvjv ‘
Fgdx jivhk sdsjld fgdx jivhk hvchk ffgdx jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgx jivhk
Jivhk fgdx ]hvjv
Fgdx jivhk sdsjld fgdx jivhk hvchk I,hdlh fgdx jivhk hvchk jvdk rdlj fgdx jivhk fgdx jivhk ;da fgdx jivhk advhc fgdx jivhk ldain fgdx jivhk I,hdlh fgdx jivhk hvchk fgdx jivhk hvchk jvdk rdlj fgdx jivhk gpzi Hovd fgdx jivhk
]hvjv ltj
Fgdx I,hdlh jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx ]hvjv jivhk
Fgdx sdsjld jivhk fgdx jivhk fgdx gpzi Hovd jivhk fgdx jivhk fgdx ]hvjv jivhk jivhk fgdx ]hvjv jivhk fgdx sdsjld jivhk fgdx v,hc jivhk fgdx I,hdlh lain jivhk fgdx ]hvjv advhc jivhk fgdx ]hvjv ;da jivhk fgdx ]hvjv hvhck
Fgdx jihvhk advhc
Fgdx jivhk hi,hc
Fgdx jivhk lain
Fgdx jivhk advhc
Fgdx jivhk
Fgdx jivhk
Fgdx jivhk gpzi Hovd
Fgdx jivhk ]hvjv
Fgdx jivhk
Fgdx jivhk hvchk rdlj
Jivhk fgdx ]hvjv
Jivhk fgdx I,hdlh jivhk fgdx ]hvjv hvchk
دگاه مهرآباد
فرودگاه بین المللی مهرآباد (با کد یاتای THR) در سال 1317 ساخته شد و امروز در بخش غربی شهر قرار دارد. هر سال بیش از 18 میلیون مسافر پروازهای داخلی از طریق 4 ترمینال فرودگاه مهرآباد جا به جا می شوند. مهرآباد 5 پارکینگ خودرو با ظرفیت هفت هزار اتومبیل را دارا است. بیش از 10 شرکت مشغول فعالیت در بخش های تجاری، اغذیه، پوشاک و انواع خدمات داخلی و خارجی فرودگاه می باشند. 15 مورد از شرکت های هواپیمایی فعال در ایران در فرودگاه مهرآباد پایگاه دارند و با آن همکاری می کنند. هواپیمایی آتا، ایران ایر، ایران ایرتور، هواپیمایی نفت، معراج و قشم در ترمینال شماره 2 پایگاه دارند. هواپیمایی اترک، کاسپین، آسمان، ماهان و تابان در ترمینال های 4 غرفه دارند. هواپیمایی کیش ایر و ایرلاین زاگرس را هم در ترمینال شماره 1 خواهید یافت.

________________________________________

فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران
فرودگاه بین المللی امام خمینی (با کد یاتای IKA) در سال 1383 آغاز به کار کرد و در حال حاضر تمامی پروازهای خارجی شهر تهران در این فرودگاه انجام می شود. مسافران می توانند عوارض خروج خود را در داخل فرودگاه از طریق دستگاه های خودپرداز مخصوص پرداخت نمایند. همچنین امکان بسته بندی مخصوص بار و چمدان برای مسافران فراهم شده است. از دیگر امکانات فرودگاه باید به غرفه ها و فروشگاه های سوغاتی، کافی شاپ، فست فود و رستوران، اورژانس شبانه روزی، دفتر اشیاء گمشده، انبار بار و چمدان، بانک و صرافی، کافی نت و غرفه فروش سیم کارت اشاره کرد. همچنین در باجه های مستقر در فرودگاه می توانید از سرویس رایگان اینترنت استفاده کنید.
________________________________________
هتل های نزدیک به فرودگاه های تهران
افرادی که تنها برای یک توقف در تهران اقامت دارند اغلب هتل های نزدیک به فرودگاه را انتخاب می کنند تا در رفت و آمد دچار مشکل نشوند. برای اقامت در نزدیک فرودگاه مهرآباد هتل های نزدیک به محدوده آزادی را پیشنهاد می کنیم که شامل هتل المپیک، آکادمی فوتبال آزادی، آساره، پاسارگاد و آورین می شود. برای اقامت در نزدیکی فرودگاه امام خمینی تهران هم می توانید هتل های نووتل و ایبیس را انتخاب کنید. تمامی هتل ها دارای امکانات رفاهی و خدمات مناسبی هستند و تجربه اقامتی دلپذیر را برای مسافرانشان رقم می زنند.

________________________________________

راهکارهای خرید بلیط ارزان هواپیما تهران

 


در تمام طول سال افراد زیادی خواهان خرید بلیط هواپیما تهران هستند و قیمت آن در طی فصل های سال دستخوش تغییرات چندانی نمی شود. اگر به دنبال سفر ارزان به تهران هستید، پیشنهاد می کنیم از خرید بلیط هواپیما در روزهای تعطیل و آخر هفته ها خودداری کنید. چانچه قصد سفر در تعطیلات نوروزی را دارید بهتر است حداقل یک ماه قبل بلیط هواپیما تهران را خریداری نمایید. برای زمان هایی که رویداد و مناسبت خاصی ندارند، خرید بلیط لحظه آخری تهران ممکن است گزینه مناسبی در کاهش هزینه ها باشد. در نظر داشته باشید که قیمت بلیط هواپیما چارتری تهران ممکن است گاهی در لحظه آخر افزایش یابد. خرید هر چه زودتر بلیط هواپیما تهران باعث آسودگی خاطر شما و در عین حال کاهش هزینه هایتان می گردد.

راهنمای خرید پرواز تهران از سایت تهران بلیط
امکان خرید آسان بلیط هواپیما تهران، آن هم در کوتاه ترین زمان برای مشتریان گرامی تهران بلیط فراهم شده است. برای خرید پرواز تهران کافی است در قسمت بلیط هواپیما تهران سایت تهران بلیط، تاریخ رفت یا رفت و برگشت پرواز، تعداد مسافر و کلاس پروازی را انتخاب کنید تا انتخاب های متنوع با تمامی مشخصاتشان به شما نمایش داده شوند

راه های دسترسی فرودگاه مهرآباد به مرکز شهر تهران
فرودگاه بین المللی مهرآباد در داخل مرزهای پایتخت و بخش غربی آن قرار دارد. مسافران شهر تهران می توانند از ناوگان تاکسیرانی برای رسیدن به مرکز شهر استفاده کنند. این روزها تاکسی های اینترنتی نیز بین مسافران شهرهای مختلف از جمله تهران طرفداران زیادی دارند. استفاده از خط 4 مترو (ادامه مسیر از ایستگاه بیمه) و اتوبوس های شرکت واحد یا تندروی مستقر در میدان آزادی به مقصد نقاط مختلف در سراسر شهر دیگر گزینه های پیش روی مسافران هستند. همچنین مسافرانی که می خواهند از مبدا تهران به سفر بروند می توانند اتومبیل شخصی خود را در پارکینگ شبانه روزی فرودگاه پارک کنند و برای رفت و آمد از وسیله نقلیه خود استفاده کنند.

راه های دسترسی فرودگاه بین المللی امام خمینی به مرکز شهر تهران
فرودگاه امام خمینی در فاصله 30 کیلومتری شهر تهران و در بزرگراه تهران -قم قرار دارد. وسایل حمل و نقل متعددی برای رفتن به فرودگاه وجود دارد. گزینه های ارزان استفاده از مترو و اتوبوس است. خودرو شخصی و پارک آن در یکی از 4 پارکینگ شبانه روزی فرودگاه نیز طرفداران بسیاری دارد. سه شرکت سیر و سفر، شرکت تاکسی بیسیم تهران و شرکت تاکسی لوکس مسئولیت تاکسیرانی را بر عهده دارند. خدمات تشریفات CIP یکی از آسوده ترین انتخاب ها برای رفتن به فرودگاه است که با خرید آن از الی گشت می توانید از خدمات ویژه سالن سی آی پی فرودگاه استفاده کنید و دیگر نیازی به ایستادن در صف چک این و دریافت کارت پرواز نخواهد بود.

 


خرید بلیط هواپیما

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید
×

راهنمای نصب اپلیکیشن iOS

English العربی

1. در مرورگر سافاری در نوار پایین همین صفحه این دکمه را فشار دهید :

2.در منو باز شده ردیف پایین را به سمت چپ بکشید (در iOS13 به سمت بالا بکشید) و این دکمه را فشار دهید :

3. در بالای صفحه این دکمه را فشار دهید :

4. پس از بستن مرورگر، آیکون اپلیکیشن به گوشی شما اضافه شده و آماده استفاده میباشد.

1.في أسفل متصفح Safari ، انقر فوق :

2.في القائمة المنبثقة ، اسحب الصف السفلي إلى اليسار (iOS13 اسحب إلى أعلى) واضغط على هذا الزر:

3. في الجزء العلوي من الشاشة ، اضغط على هذا الزر:

4. بعد إغلاق المتصفح ، أيقونة التطبيق على الهاتف لقد أضفت وجاهزة للاستخدام.

1. In the toolbar on the bottom of the Safari browser, click on :

2. Select the :

3. In the next step, in the top right corner, click on :

4. A shortcut of the app will appear on your home screen, and the app is ready to use.